Kanker, Ontstaan en Voorkoming : pagina 9 en 10

Practical Method To Get Buy Custom Essay Check My Source https://www.residentadvisor.net/profile/juankoss Smart and practical Way Of Getting Essay Writing Service News

1. Ontstaan en Voorkomen van kwaadaardige Tumoren (Kanker)

Bestudering van vele wetenschappelijke publicaties en praktijkgegevens over een tijdsperiode tussen 1945 en heden, tezamen met persoonlijke ervaringen, zijn voor mij oorzachemistry homework help chiefessays.netak en aanleiding om deze resultaten te publiceren. Mijn descriptief wetenschappelijk onderzoek begon aanvang jaren ’90 van de vorige eeuw in de medische bibliotheek van de Rijksuniversiteit Utrecht. Naarmate de research vorderde, kwamen meer en meer belangrijke aspecten naar voren, die een steeds sluitende, logisch en aaneengesloten geheel vormden. Zij hebben in dit onderzoek geleid tot de overtuiging en conclusie, dat er duidelijke samenhang bestaat tussen oorzaken en ontstaan van de meest voorkomende kwaadaardige tumoren (kanker).
chemistry homework help chiefessays.net
Al in 1994 werd het mij duidelijk, dat er een causaal verband bestond tussen de aanwezigheid van schimmel in het lichaam (de gist Candida Albicans, met vele ondersoorten) en de groei van tumoren. Bij een steeds grotere groep personen ontwikkelden deze tumoren zich na de Tweede Wereldoorlog en met name na medio de jaren 1960. Tumoren in de vorm van borstkanker, prostaatkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, leukemie.

Tumoren, die een plaag zijn geworden voor de mensheid.

Gaan wij in de geschiedenis terug, dan blijkt dat er vrijwel geen kanker voorkwam. Niet in de Middeleeuwen, maar bijvoorbeeld ook niet in de oude Egyptische geschiedenis. Kanker is een plaag die de mensheid dus nog maar enkele tientallen jaren beheerst!

Otto Warburg, biochemicus 1924: Kanker is een gist
Als onderzoeker en schrijver/publicist bleek ik niet de enige te zijn, die opmerkte, dat er een relatie moest bestaan tussen de vorming van kanker en de gist Candida Albicans.

Al in 1924 had de Duitse biochemicus Otto Warburg gepostuleerd, dat kanker bestaat uit primitieve cellen, die zonder zuurstof hun energie uit glucose halen. Zij doen dit door gisting. Otto Wartburg begreep dus, dat het om een gist ging. Niet om een bacterie of virus. Candida Albicans is een gist (ten onrechte vaak een schimmel genoemd), die leeft van glucose, van suikers.

 

Dr. Tullio Simoncini, oncoloog 2005: Kanker veroorzaakt door Gist

De gedachte van biochemicus Otto Warburg was kennelijk de tijd vooruit, want dit idee bleef vervolgens 80 jaar op de plank liggen.

Benieuwd?

Benieuwd geraakt naar deze doorbraak op gebied van kanker?
Bestel en lees het verhaal.

Bestellen